Odstúpenie od Zmluvy – Formulár

Ktorý Miner je najlepší? A ktoré nekupovať? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Aký Internet treba? Čo hluk / chladenie? Kde dostávam zisky? Oplatí sa to vôbec?

15x Prečo do Krypta Neinvestovať ANI CENT +15x Prečo Áno. Závery zo 4 rokov nášho investovania.

Cenník Minerov: GPU / ASIC/ HDD + Prenájom + Housing

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu https://ako-tazit-kryptomeny.sk/

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: MM-PRO GROUP, spol. s r. o., Malcov 139, 086 06 Malcov, Slovensko

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………

 

 

 

Dátum:

*Nehodiace sa prečiarknite.