Odstúpenie od Zmluvy – Formulár

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:
MM-PRO GROUP, spol. s r. o.,
Malcov 139, 086 06 Malcov, Slovensko

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu https://ako-tazit-kryptomeny.sk/

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu: MM-PRO GROUP, spol. s r. o., Malcov 139, 086 06 Malcov, Slovensko

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………

 

 

 

Dátum:

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár si môžeš Stiahnuť TU