Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Navštívili ste webové stránky www.ako-tazit-kryptomeny.sk, ktorých správcom je subjekt Dominik Džamba. Váš záujem nás veľmi teší. Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne. Našim cieľom je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre a predovšetkým bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Nariadenie je tiež známe pod skratkou GDPR.

 

Vaše práva

Vaše údaje chceme použiť na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne, teda získať spätnú väzbu. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť napísaním na adresu support@ako-tazit-kryptomeny.sk.  Súhlas môžete takisto odvolať kliknutím na „Zrušenie odberu emailov“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu.

Máte právo na prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o vás zaznamenávame.

Máte právo na úpravu alebo doplnenie, vami poskytnutých údajov.

Máte právo na vymazanie všetkých poskytnutých údajov, z našej databázy.

 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na support@ako-tazit-kryptomeny.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Všetky žiadosti na uplatnenie vyššie uvedených práv sa budeme snažiť vyriešiť a realizovať do 7 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od prijatia konkrétnej žiadosti.

 

Bezpečnosť
Subjekt Dominik Džamba prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť evidované osobné údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

 

Kódex ochrany údajov
Ako získavame a spracovávame vaše osobné údaje? Pri návšteve našich webových stránok zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje (meno, emailová adresa) sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci požiadania o odoslanie cenníka alebo iných dokumentov.

 

Použitie a postúpenie osobných údajov
Subjekt Dominik Džamba používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný. Postúpenie osobných údajov orgánom verejnej správy nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Nepredávame ani neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú tzv. sprostredkovatelia (MailerLite), o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách o ochrane osobných údajov a ktorí nám asistujú pri zbere informácií.

 

Osobné údaje zadávané na stránkach ako-tazit-kryptomeny.sk

Meno – na účely osobnejšieho kontaktu pri komunikácii a zasielaní emailov.

E-mail – na účel doručovanie marketingových informácií, cenníkov, aktuálnych ponúk a priebežného zasielania noviniek.

 

Cookies
Subjekt Dominik Džamba a projekt ako-tazit-kryptomeny.sk používame cookie k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokej miere užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete kedykoľvek deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

 

Tretie strany

Sprostredkovatelia, ktorí nám pomáhajú v zbere a vyhodnocovaní vašich osobných údajov pracujú na vysokej úrovni a primárne sa zameriavajú na ochranu údajov, ktoré s nimi zdieľame. Sprostredkovateľmi sú:

 

MailerLite – https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

 

Na našich stránkach odkazujeme na služby či produkty tretích strán, ktoré prijímajú samostatné opatrenia na ochranu a úschovu zbieraných osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie predávajúceho: Subjekt Dominik Džamba sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v emailovom formulári sú nutné pre komunikáciu s vami.
Vaše detailné osobné údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajoch do databázy subjektu Dominik Džamba, Hlavná 139, 086 06 Malcov, IČO: 51442990 ako prevádzkovateľa, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa Zákona č. 122/2013 Zb., a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. Ak máte akékoľvek otázky napíšte na support@ako-tazit-kryptomeny.sk

 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, aktualizujeme ich na tejto stránke a budeme vás kontaktovať emailom.