Ťažobné protokoly : PoC (Proof of Capacity)

Ktorá kryptomena sa najviac oplatí ťažiť? Ktorý Miner? A ktoré nekupovať? Ako napojiť / Spustiť? Aký Internet potrebujem? Aké je dodanie? Čo HDD Minere?

Ako často a kde dostanem výťažky? Oplatí sa vôbec ťažiť?

15x Prečo do Kryptomien Neinvestovať ANI CENT. +15x Prečo Áno. (Aj) Kruté Závery zo 4 rokov nášho investovania.

Cenník Minerov: GPU / ASIC/ HDD miner + Prenájom + Housing

Algoritmy na ťažbu kryptomien (PoW, PoS, PoC)

Každá existujúca kryptomena funguje na určitom protokole, ktorý zodpovedá aj za formu a spôsob emitácie jej mincí. Štandardne sú známe protokoly PoW a PoS. Samozrejme existuje rada ďalších ako napríklad Proof of Activity, Proof  of Burn alebo Proof of Capacity. Keďže PoC (dôkaz pamäte) protokol prináša výhody ako 3-násobne vyššia životnosť či 92,7% nižšie náklady na energiu, práve tomuto algoritmu sa budeme bližšie venovať v tomto i nasledujúcich článkoch.

 

Proof of Capacity ťažobný protokol

 

Protokol PoW (Proof of Work)

PoW (dôkaz práce) je azda najznámejší protokol, ktorý poháňa drvivú väčšinu kryptomien. Vznikol ale ešte oveľa skôr než samotná kryptomena Bitcoin. Jeho začiatky sa datujú už do roku 1993. Založený je na potvrdzovaní transakcií vykonaním práce, teda za využitia výpočtového výkonu. Všetko to v decentralizovanej sieti ťažiarov, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek.

Práve v tomto tkvie pointa a zároveň rozdiel s ostatnými protokolmi. Potrebné je využitie výkonu HW (grafickej karty prípadne ASIC minerov), ktoré vykonávajú prácu (potvrdzovanie a kontrola transakcíí v Blockchaine). Odmena za túto prácu je poskytnutá užívateľovi, ktorý potvrdí všetky transakcie ako prvý, čím overí predošlý a zároveň vytvorí nový blok kryptomeny (odmena). Založený je na princípe „súťaže,“ kde prvý berie celú odmenu.

 

Protokol PoS (Proof of Stake)

Proof of stake protokol ťažby

PoS protokol je novšia (2012) vetva protokolu PoW a aj keď rieši jeho najväčší nedostatok, aj PoS má svoje muchy. Pri PoW algoritme je problémová vysoká energetická neefektivita. Samotné potvrdzovanie transakcíí sa nevykonáva decentralizovanej sieti užívateľov, ale práve naopak. Kontrolu a overovanie vykonávajú samotný tvorcovia kryptomeny.

Až následne, nový blok kryptomeny je vytvorený konkrétnym užívateľom siete. Ten je zvolený „náhodným” výberom a ako záruku za bezchybnosť vytvorenia tohoto bloku, musí zvolený užívateľ vopred vložiť „zálohu-stávku“ vo forme určitého počtu mincí danej kryptomeny (dôkaz jej vlastnenia). Následne ako forma odmeny  za vytvorenie nového bloku mu prináležia „len“ transakčné náklady z predošlých vykonaných transakcií. (Pri PoW je odmenou pre ťažiara nový blok mincí + transakčné náklady). Ťažiar teda pre získanie odmeny potrebuje vlastniť a držať určitý počet mincí (rádovo v tisícoch eur) aby vôbec mohol byť do tohto procesu zapojený.

 

Protokol PoC (Proof of Capacity)

Tento protokol (nazývaný aj Proof of Space) je zo všetkých najmodernejší. Vznikol v roku 2015 a spája azda najväčšie výhody PoW a PoS konceptu. Jednak maximálnu decentralizáciu ťažby, ktorá zaručuje bezpečnosť siete a zároveň minimálnu energetickú náročnosť ťažby.

PoC algoritmus je založený je na potvrdzovaní transakcií za využitia voľnej pamäte (dôkaz kapacity). Na samotný akt ťaženia je použitý zložitý algoritmus Shabal, ktorý je omnoho pomalší než v prípade PoW či PoS ťažby. Práve kvôli časovej náročnosti riešenia tohto kódu bola PoC ťažba prepracovaná  na ťažbu v nie reálnom čase. Všetky možné kombinácie na vyriešenie určitej úlohy (overenie transakcie) sú vopred pred-uložené na disk, z ktorého následne po celú dobu ťažby porovnávajú výsledky uložené v tvojom hardweri, s výsledkami potrebnými na overenie daných transakcií. Užívateľ s najvyšším počtom zhodných kombinácií vyhráva, čím dôjde k overeniu posledného bloku transakcií. Ako forma odmeny prináleží ťažiarovi nový blok mincí kryptomeny.

 

Tento systém je zo všetkých spomínaných, najviac decentralizovaný, keďže na ťažbu potrebuje užívateľ len prázdne miesto na disku a ťažba je tak možná aj na smartfónoch či iných zariadeniach Ťažba je tak dostupná pre kohokoľvek a nevzniká problém jej centralizácie či monopolizácie ako to môžme vidieť v prípade Asic mineroch (PoW). Na spustenie a chod ťažby je zároveň odoberané násobne nižšie množstvo elektrickej energie, čo má jednak pozitívny environmentálny, no i peňažný efekt.

PS: Zároveň ide medzi užívateľmi o stále len veľmi málo rozšírený spôsob ťažby.

 

 

Ako ťažiť na pomocou Hard diskov na PoC protokole s 92,7% nižšími nákladmi na elektrinu a zároveň 324% dlhšou životnosťou Hardwéru?

Konkrétne čísla, porovnania a štatistiky. To všetko sa dozvieš v nasledujúcom článku ! To proste musíš vidieť !