Ťažba kryptomeny – kompletný technologický proces

Ako funguje ťažba Bitcoinu a ostatných kryptomien ?


SLEDUJ všetky novinky aj na našom FACEBOOKU


 

Ako sa ťažia kryptomeny je pomerne častá otázka, preto vám nižšie vysvetlím ako prebieha celý proces ťaženia Bitcoinu ale aj ostatných virtuálnych mien. V skratke ide o špecifickú a veľmi dômyselne prepracovanú činnosť, kedy sú nové mince kryptomeny, kontrolovane produkované vo vopred určenom množstve, za konkrétne obdobie a to bez ohľadu na množstvo ťažiarov.

úvod do ťažby kryptomien - pojmy

Tento proces funguje za využitia výkonu výpočtovej techniky (napríklad grafických kariet), ktoré riešia tisíce matematických operácií, čím overujú transakcie v sieti. Celý tento princíp je popísaný aj v tzv. White Paper každej kryptomeny, čo je azda najdôležitejší dokument každej digitálnej meny, s rozsahom niekoľko desiatok strán.

 

Ťaženie si môžeš predstaviť ako šifru, ktorú musíš rozlúštiť. Čím výkonnejší tvoj počítač je, tým rýchlejšie šifru dekóduje a tým získa odmenu v podobe vyťažených mincí.

Nižšie nájdeš podrobné vysvetlené dôležité pojmy ako Blockchain technológia, Blok transakcií, Hashrate, Náročnosť ťažby, Mining pool až po chronologické vysvetlenie ako sa kryptomena ťaží a ako funguje celý proces ťažby v jednotlivých krokoch, ktorý mimochodom prebieha na každom mining rigu (zariadenie na ťažbu).

 

 

MINING pojmy

 

1, Blockchain (reťaz blokov)

Blockchain - technológia kryptomien a verejná účtovná kniha

Blockchain je technológia, na ktorej beží kryptomena a ktorá zabezpečuje presnosť a neomylnosť vďaka overovaniu transakcií ostatnými užívateľmi siete (na rozdiel od bánk).

Blockchain je zároveň aj verejná účtovná kniha, v ktorej sú zaznamenané kompletne všetky uskutočnené transakcie v sieti Bitcoinu alebo inej kryptomeny. V Blockchain „knihe“ si teda vieš reálne pozrieť aj úplne prvú transakciu uskutočnenú Bitcoinom (z roku 2009).

Blockchain je zároveň reťazec blokov (doslovne), vytvorený zo všetkých prebiehajúcich transakcií vykonaných konkrétnou kryptomenou. Po vytvorení nového bloku sa chronologicky zaradí za posledný vyťažený blok.

 

Viac o technológii blockchain a jej využití

 

2, Block (blok)

Jeden blok Bitcoinu je súbor, ktorý obsahuje informácie o všetkých transakciách uskutočnených za približne posledných 10 minút. Prečo za obdobie desiatich minút zistíš nižšie. Všetky transakcie v bloku sú overované ťažiarmi, ktorí za odmenu získavajú jeden blok mincí BTC.

 

Dôležitým parametrom je priemerný čas potrebný na vyťaženie 1 bloku kryptomeny. V prípade matky kryptomien je každý blok BTC vyťažený približne každých 10 minút (600 sekúnd). Táto hodnota predstavuje 144 blokov za deň, čo po prepočte presne zodpovedá vyťaženiu posledného Bitcoinu na tomto svete približne v roku 2141.

 

ťaženie Bitcoinu - veľkosť bloku, delenie a vyťažené mince

Obr: Tabuľka delenia blokov Bitcoinu

 

Pri kryptomene Bitcoin je algoritmom stanovená veľkosť bloku na 50 BTC, pričom platí pravidlo delenia bloku (tzv Bitcoin Halving). Ako môžete vidieť vyššie v tabuľke, po každých 210 000 vyťažených blokoch sa znižuje odmena za ťažbu, vždy o polovicu. V prípade BTC sa znížila veľkosť z 50 na 25 coinov BTC. Po vyťažení ďalších 210 000 blokov o veľkosti už 25 BTC sa veľkosť 1 bloku opäť delí o polovicu, z 25 na 12,5 mincí BTC a tak ďalej. Vydolovanie 210 tisíc Bitcoinových blokov predstavuje obdobie približne 4 rokov.

 

Faktom teda je, že polovica všetkých Bitcoinov, ktoré kedy budú existovať, bola vyťažená za prvé 4 roky (2009-2013). Vyťaženie ale druhej polovice mincí BTC bude trvať približne ďalších 128 rokov (2013-2141).

 

blok transakcií v blockchaine - kryptomeny

 

Na oficiálnych stránkach Blockchainu nájdeš prehľad všetkých vyťažených blokov s presným označením poradia každého bloku, presný čas vyťaženia, počet obsahujúcich transakcií či aktuálna odmena za ťažbu (block rewad), ktorý je aktuálne vo výške 12,5 BTC.

 

 

„Ako je možné že 1 blok Bitcoinu sa vyťaží vždy za 10 minút, keď počet ťažiarov stále narastá ? “ 

Odpoveď je jednoduchá. Na to, aby sme zabránili predčasnému vyťaženiu Bitcoinov je potrebné regulovať ťažbu – teda robiť ťažbu náročnejšou. Jednoducho je potrebné zabezpečiť, aby aj pri extrémnom náraste počtu banníkov ostal rok vyťaženia posledného Bitcoinu v roku  2141 a zachoval sa tým aj priemerný čas na vydolovanie bloku. Práve preto je v algoritmoch každej kryptomeny zahrnutý, automaticky sa meniaci parameter, ktorým je náročnosť ťažby (difficulty). Pre pochopenie náročnosti ale potrebujeme vedieť viac o výkone.

 

3, Hashrate (výkon siete)

Hashrate je ukazovateľ, ktorý zobrazuje výkon (silu), ktorý dosahuje stroj na ťažbu kryptomeny. Základnou jednotkou ťažobného výkonu je Hash za sekundu (H / s). Celkový Hashrate je teda súčet výkonu všetkých ťažobných strojov na dolovanie konkrétnej kryptomeny (na celom svete).

 

Celkový hashrate (ťažobný výkon siete) rastie z 2 dôvodov:

a) neustále sa zlepšujúce technológie pri výrobe ťažobných komponentov

b) popularizácia kryptomien a tým zvyšujúci sa počet ťažiarov

 

Nárast celkového výkonu siete by mal napovedať teoreticky kratší čas na vyťaženie jedného bloku. No keďže priemerný čas na vyťaženie 1 bloku je pevne stanovený na 10 minút (600 sekúnd), do hry prichádza už vyššie spomínaný ukazovateľ difficulty (náročnosť ťažby)

  

 

4, Difficulty (náročnosť ťažby)

náročnosť ťažby kryptomien (difficulty)

 

Náročnosť ťažby akejkoľvek kryptomeny je automaticky sa meniaci parameter, pre ktorý platí pravidlo: Rast celkového ťažobného výkonu siete spôsobuje automatický nárast náročnosti ťažby.

Difficulty je jeden z najdôležitejších faktorov pri ťažení kryptomien, od ktorého závisí aj výsledný výťažok a ziskovosť. Zároveň sa zachováva priemerný čas na vyťaženie jedného bloku Bitcoinu na 10 minút a teda rok vyťaženia poslednej mince v roku 2141.

 

 „Kedy rastie celkový ťažobný výkon siete?“

Výkon predsa rastie, keď sa zvyšuje počet mining zariadení a teda keď sa ťažba stáva ziskovejšou. Ak by totiž rástol počet minerov konkrétnej meny, priemerný čas na vyťaženie bloku by neustále klesal. Vďaka automatickému nárastu náročnosti ťažby sa priemerný čas drží na rovnakej úrovni.

 

Difficulty je automaticky sa meniaci, ale časovo oneskorený ukazovateľ. Po náraste hashrate siete, sa náročnosť ťažby znižuje/zvyšuje až po približne 14 dňoch.

 

Bitcoin - náročnost ťažby a výkon siete (hashrate)

Obr: Graf hashrate a difficulty ťažby Bitcoinu

Modrá krivka zobrazuje hashrate siete a červená krivka znázorňuje náročnosť ťažby kryptomeny Bitcoin. Graf vypožičaný zo stránky Bitcoinwisdom.

 

 


 

Ako sa ťaží Bitcoin a ostatné kryptomeny? 

 

Ťažba zahrňuje 2 chronologicky usporiadané kroky: (video ukážka o miningu kryptomien)

1, overovanie transakcií z predošlého bloku

2, zároveň generovanie nových mincí nového (nasledujúceho) bloku = odmena

 

 

ako sa ťaží bitcoin a iné kryptomeny

Kryptomeny sa ťažía pomocou výkonného hardwéru a špecializovaného softwaru, ktoré spoločne uskutočňujú tisíce matematických výpočtov. Mining kryptomien je porovnávanie a kontrola správnosti transakcií, ktoré sa nachádzajú v poslednom bloku. Rovnako ako v bankách prejde každá platba kontrolou, aj pri platbách kryptomenou dochádza ku kontrole, tak aby nedošlo k chybám ako duplikácia alebo neuskutočniteľnosť transakcie z dôvodu nízkeho zostatku. Ako odmenu za overovanie krypto transakcií, ťažiari  získavajú vyťažené bloky mincí kryptomeny.

 

 

Vďaka ťažiarom sa do obehu dostávajú neustále nové mince kryptomeny.

 

Vďaka ťažiarom je celá sieť kryptomien 100% overená a bezpečná – zaručená neomylnosť a presnosť. Neexistuje spôsob akým obísť blockchain a overovanie transakcií, tak ako sa to môže stať v bankovom sektore.

 

  Presne toto je poenta kryptomien. Poskytovať rýchle transakcie bez nutnosti čakať na schválenie bankou ako centrálnou inštitúciou. V kryptosvete sú transakcie overované samotnými užívateľmi siete (ťažiarmi). Vďaka tomu sú transakcie násobne rýchlejšie a s podstatne nižšími až nulovými poplatkami.

 

 

 

Na záver vysvetlenie množstva, v akom sa kryptomeny ťažia. Kryptomeny sa ťažía v blokoch. Ťažiar teda môže vyťažíť celý jeden blok, alebo žiaden. Avšak nato aby si vyťažil celý jeden blok (12,5 BTC v aktuálnej hodnote 250 000 €) potrebuješ dostatočné množstvo výpočtovéhoťažobný pool (bazén) výkonu na ťažbu v hodnote desiatok tisíc eur.

 

Ak by si sa rozhodol ťažiť sám s malým výkonom, vyťaženie 1 bloku BTC by trvalo násobne dlhšiu dobu. Ťažiari však prišli s jednoduchým riešením v podobe POOLU. Mimochodom „vynález“ úplne prvého Bitcoin ťažobného poolu pochádza od našich bratov z Čiech.

 

Mining POOL (bazén)

Ťažobný pool spojuje veľké množstvo ťažiarov do jedného celku, ktorí na ťažbu prispievajú svojím výkonom, čím vznikajú obrovské zhluky ťažobného výkonu. S násobne väčším výpočtovým výkonom, od veľkého počtu ťažiarov, rapídne rastie pravdepodobnosť vyťaženia celého jedného bloku Bitcoinu, na rozdiel od autonómnej ťažby samostatne. Pri ťažbe v ťažobnom poole platí princíp ekvivalencie. Čim viac výkonu do poolu ťažiar vloží, tým väčší podiel na vyťaženom bloku Bitcoinov získa.

 

Algoritmus

Ako sme už spomínali, ťaženie prebieha za využitia špecializovaného hardvéru a softwéru. Práve algoritmus je program (softwér), pomocou ktorého mining prebieha. Je to program, ktorý dokáže vykonávať matematické operácie a tým kryptomenu ťažiť. Existuje približne 60 ťažobných algoritmov, z ktorých ale každý dokáže dolovať len určitý typ digitálnych mien.

 

Prehľad základných algoritmov na ťažbu:

SHA 256 – algoritmus na ťažbu Bitcoinu

SCRYPT – algoritmus na ťažbu Litecoinu

Ethash – ťažba kryptomien Ethereum, Ethereum Classic, Expanse, Musicoin a ďalšie

Equihash – ťažba kryptomien Zcash, ZClassic, Komodo a ďalšie

CryptoNight – Monero, Sumokoin a ďalšíe

Prehľad všetkých algoritmov a podporovaných kryptomien. 

 

 

 


Crypto – Mining na mieru                                   support@ako-tazit-kryptomeny.sk                                        ©2017-2018

Zhrnutie
Ako funguje ťažba kryptomien
Názov článku
Ako funguje ťažba kryptomien
Popis
Kompletný proces ako funguje ťažba kryptomien od A po Z. Technológia Blockchain, náročnosť ťažby, hashrate, mining pool až po chronologický proces overovania transakcíí ťažiarmi kryptomeny.
Autor
Meno autora
Dominik Džamba