Tesla zaznamenáva čistú stratu 140 miliónov dolárov v roku 2022 v Bitcoinoch

Tesla zaznamenáva čistú stratu 140 miliónov dolárov v roku 2022 v Bitcoinoch

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

Výrobca elektromobilov dosiahol zisk 64 miliónov USD z obchodovania s Bitcoinom, ktorý bol vykompenzovaný znehodnotením vo výške 204 miliónov USD.

Podľa podania Komisii pre cenné papiere a burzy Spojených štátov amerických z 31. januára výrobca elektromobilov Tesla zverejnil, že v roku 2022 zaznamenal hrubú stratu zo znehodnotenia svojich Bitcoinov vo výške 204 mil.

Súčasne spoločnosť Tesla zaznamenala zisk 64 miliónov USD z konverzie BTC na fiat menu v rôznych obdobiach roka, čo viedlo k čistej strate 140 miliónov USD z jej obchodných aktivít s kryptomenami.

V podaní sa ďalej vysvetľuje vplyv volatilných cien kryptomien na hospodársky výsledok spoločnosti Tesla:

“Digitálne aktíva sa podľa platných účtovných pravidiel považujú za nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti. Preto akýkoľvek pokles ich reálnych hodnôt pod naše účtovné hodnoty týchto aktív kedykoľvek po ich nadobudnutí bude vyžadovať, aby sme vykázali náklady na zníženie hodnoty, zatiaľ pri akomkoľvek náraste trhovej ceny až do predaja nesmieme vykonávať žiadne revízie smerom nahor. V prípade akýchkoľvek digitálnych aktív držaných v súčasnosti alebo v budúcnosti môžu tieto náklady negatívne ovplyvniť našu ziskovosť v obdobiach, v ktorých k takémuto zníženiu hodnoty dôjde, aj keď sa celkové trhové hodnoty týchto aktív zvýšia.”

V prvom štvrťroku 2021 spoločnosť Tesla investovala do Bitcoinu 1,5 miliardy dolárov. Jej zakladateľ Elon Musk vtedy oznámil, že výrobca elektrických vozidiel začne prijímať platby BTC od spotrebiteľov z USA. 

Táto politika bola len o niekoľko mesiacov neskôr odvolaná, keďže Musk uviedol, že predtým, ako bude spoločnosť opäť akceptovať tento platobný prostriedok, je potrebné “potvrdenie primeraného (~50 %) využívania čistej energie ťažiarom [Bitcoin] s pozitívnym budúcim trendom”. Tesla údajne predala 75 % svojich podielov v BTC v druhom štvrťroku 2022.
Zdroj: https://cointelegraph.com/