Jack Dorsey presadzuje decentralizovanú alternatívu Twitteru

Jack Dorsey presadzuje decentralizovanú alternatívu Twitteru

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

Bývalý výkonný riaditeľ Twitteru Jack Dorsey zdôraznil, že riešením problémov s cenzúrou na Twitteri je vytvorenie platformy odolnej voči kontrole zo strany spoločností alebo vlády.

V súvislosti s interným vyšetrovaním, ktoré viedol Elon Musk a ktoré identifikovalo problémy súvisiace s cenzúrou na Twitteri, bývalý generálny riaditeľ tejto sociálnej platformy Jack Dorsey presadzuje myšlienku “slobodného a otvoreného protokolu” pre sociálne médiá. 

Vo svojom príspevku Dorsey zdôraznil niektoré potenciálne riešenia súčasných problémov platformy Twitter. Podľa bývalého generálneho riaditeľa Twitteru to zahŕňa jej odolnosť voči kontrole zo strany podnikov alebo vlád, udelenie práva na odstránenie obsahu výlučne pôvodnému autorovi a zavedenie moderovania prostredníctvom algoritmického výberu. Vysvetlil, že:

“Som presvedčený, že akýkoľvek obsah, ktorý niekto vytvorí pre internet, by mal byť trvalý, kým sa ho pôvodný autor nerozhodne odstrániť. Mal by byť vždy dostupný a adresný. Zrušenia a pozastavenia obsahu by nemali byť možné.”

Dorsey sa domnieva, že platforma Twitter pod jeho vedením a súčasný Twitter nespĺňajú tri zásady, ktoré spomenul, a obvinil sa, že za platformu nebojuje. Napísal: “V súčasnosti je to pre mňa veľmi dôležité:

“Je to len moja chyba, pretože som úplne rezignoval na ich presadzovanie, keď do našich akcií v roku 2020 vstúpil aktivista. V tom momente som naplánoval svoj odchod s vedomím, že už nie som pre spoločnosť ten správny.”

Dorsey tiež poznamenal, že najväčšou chybou bolo zameranie sa na vytváranie nástrojov na riadenie verejnej konverzácie namiesto vytvárania takých, ktoré by používateľom Twitteru umožnili riadiť ju sami. “Tým sa spoločnosť zaťažila príliš veľkou mocou,” dodal. Tým bola spoločnosť podľa bývalého generálneho riaditeľa vystavená aj tlaku zvonka.

V tweete Dorsey zdieľal aj odkaz na GitHub na otvorený protokol odolný voči cenzúre, ktorý sa v súčasnosti vytvára. Cieľom projektu nazvaného “Notes and Other Stuff Transmitted” je umožniť vytváranie decentralizovaných sociálnych sietí na základe kryptografických kľúčov a podpisov.

Dorsey 18. októbra oznámil aj nový vývoj týkajúci sa projektu Bluesky Social, decentralizovanej sociálnej siete, ktorý sa začal v roku 2019. Vďaka tejto platforme nebude existovať žiadna spoločnosť, ktorá by mohla rozhodovať o tom, čo sa zverejní. Skôr bude existovať trh spoločností, ktoré budú rozhodovať o tom, čo sa má “preniesť k ich publiku”.

 

 

 

 

 

 

https://cointelegraph.com/