Ťažba Bitcoinu môže pomôcť v boji proti emisiám

Ťažba Bitcoinu môže pomôcť v boji proti emisiám

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

Ťažba kryptomien je úzko spojená s vplyvmi na životné prostredie. Spotreba energie pri ťažbe však môže mať aj pozitívne vplyvy, uvádza správa Bitcoinmagazine. Svet sa snaží obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa do roku 2050 a jednou z oblastí v ktorej musíme unáhlene konať je vypúšťanie a spaľovanie metánu z ropného, uhoľného a plynárenského priemyslu.

Ako môže ťažba Bitcoinu pozitívne ovplyvniť klímu?

Metán v atmosfére sa od priemyselnej revolúcie strojnásobil a spôsobil oteplenie až o 1 stupeň. Až tretina z toho (120 miliónov ton ročne) pochádza z výroby, dopravy a používania fosílnych palív. Energetický sektor dokonca má do roku 2030 znížiť emisie metánu až o 75 % cez technológie na ich elimináciu. Akú úlohu ale môže v tomto celosvetovom probléme hrať ťažba kryptomien?

Ťažba kryptomien zachytáva vypustený metán na výrobu elektriny a môžu priniesť pozitívne výsledky pre klímu premenou metánu na CO2 počas spaľovania. Tona metánu má približne rovnaký dopad na zmenu klímy ako 80 ton CO2. Použitie inak vypusteného metánu na výrobu elektriny potrebnej na výrobu jedného Bitcoinu by viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov ekvivalentných 6 000 tonám CO2, čiže približne ročným emisiám 1 400 cestujúcich v autách.

Odhaduje sa, že len 1 MW zariadenia na ťažbu Bitcoinov by mohlo zničiť viac ako 800 ton metánu ročne. Pre predstavu ide o ekvivalent zníženia skleníkových plynov solárnym zariadením s výkonovom 140 MW v USA. Analytici predpovedajú, že je možné zachytiť a využiť až 75 % metánu vypusteného z ťažby ropy a plynu a asi 50 % z uhlia. 

Ťažba kryptomien má dve strany mince

V poslednom desaťročí prudko stúpla spotreba energie na ťažbu kryptomien. Spotrebováva sa elektrina, ktorej časť pochádza zo spaľovania fosílnych palív. Na druhej strane však ťažba predstavuje obrovský priestor na boj proti emisii metánu. V súčasnosti ale tento trh čelí mnohým obmedzeniam.

V prvom rade fungovaniu ťažby kryptomien dodnes nerozumie veľa tvorcov globálnej politiky. Okrem toho potrebujeme opatrenia, na základe ktorých sa bude podporovať používanie vypúšťaného plynu, alebo ho aspoň nebudú brzdiť nariadeniami, ako sú plošné zákazy ťažby. Tak ako každá nová technológia, aj ťažba kryptomien ma dve strany mince.