Mineri počítajú rekordné zisky za rok 2023

Mineri počítajú rekordné zisky za rok 2023

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

Rok 2023 sa blíži ku koncu a kryptomeny ho uzatvárajú v pozitívnych číslach. Ceny tokenov takmer celé obdobie rástli a s nimi aj zisky minerov. Výnosy, ktoré naakumulovali mineri Bitcoinu z transakčných poplatkov za celý rok dosiahli v priemere až 2 milióny dolárov denne, čo predstavuje medziročne nárast až o 400 %, uvádza správa Crypto News.

Mineri Bitcoinu zarobili 10 miliárd dolárov

Dohromady zarobili mineri v roku 2023 viac ako 10 miliárd dolárov. Pri takýchto ziskoch hneď každému napadne, že väčšina minerov musela realizovať zisky a predávať tokeny. Opak je ale pravdou, pretože mineri naďalej držia svoje mince. Navyše ako vedľajší efekt tohto trendu sme mohli pozorovať značný nárast investícii rizikového kapitálu.

Mineri však nezarábajú iba na transakčných poplatkoch, ktoré rastú s cenou kryptomeny. Ich ďalším zdrojom príjmu sú aj odmeny za vyťažené bloky, ktoré vygenerovali zisk viac ako 44 miliónov dolárov a to aj napriek tomu, že náročnosť ťažby stúpa. Zvyšujúca sa náročnosť je výsledkom nárastu hash rate.

Výnosy z transakčných poplatkov. Zdroj: Twitter/Jameson Lopp

Bitcoin v roku 2023

Počas roku 2023 bitcoinová sieť zaznamenala celkovo 27 zmien náročnosti ťažby, pričom zvýšení bolo z toho až 20 a znížení iba 7. Najvýraznejší nárast bol 15. januára, kedy raketovo vzrástla o 10,26 %. Naopak, najmenší nárast bol len 0,12 % dňa 9. augusta 2023. Ochota minerov ťažiť a nevyberať zisky však trend stúpajúcej náročnosti zatienila.

Čím dlhšie budú stúpať príjmy minerov, tým viac sa zvyšuje riziko vyberania ziskov. Motivácia predávať stúpa s výškou nerealizovaného zisku. Na druhej strane však ziskovosť motivuje zapájať sa do procesu ťažby, čím sa vytvára akási rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu, čo v konečnom dôsledku môže zvýšiť cenu Bitcoinu.

Celkovo môžeme zhodnotiť bitcoinovú sieť v roku 2023 za odolnú a inovatívnu. Tohtoročná dynamika hash rate navyše vytvára pôdu pre pokračujúci vývoj a odhodlanie zabezpečiť sieť a jej kľúčovú úlohu v rozvíjajúcej sa digitálnej ekonomike. Čo sa týka ceny, blížiaci sa halving a potenciálne schválenie spotového ETF môžu prispieť s výraznému posunu smerom nahor.