Správa ruskej centrálnej banky skúma miesto kryptomien vo finančnom systéme

Správa ruskej centrálnej banky skúma miesto kryptomien vo finančnom systéme

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

Ruská centrálna banka zverejnila správu o digitálnych aktívach, ktorá sa zaoberá tým, ako by sa táto technológia mohla integrovať do tradičného finančného systému.

Ruská centrálna banka (CBR) skúma spôsoby integrácie kryptoaktív a technológie blockchain do svojho miestneho finančného systému uprostred hromadenia globálnych finančných sankcií.

V príspevku na Telegrame, ktorý CBR zverejnila 7. novembra, centrálna banka zdieľala verejnú konzultačnú správu s názvom “Digitálne aktíva v Ruskej federácii”.

Uvažuje sa v nej o tom, ako môže sankciami postihnutý štát prípadne otvoriť svoj domáci trh zahraničným emitentom digitálnych aktív – najmä tým zo “spriatelených krajín”.

Ďalšími oblasťami, na ktoré sa správa zameriava, sú regulácia digitálnych aktív, ochrana retailových investorov, digitálne vlastnícke práva súvisiace s inteligentnými zmluvami a tokenizáciou, ako aj reformované návrhy v oblasti účtovníctva a zdaňovania.

CBR uviedla, že dôrazne podporuje “ďalší rozvoj digitálnych technológií” za predpokladu, že nevytvárajú “nekontrolovateľné” finančné riziká alebo riziká kybernetickej bezpečnosti pre spotrebiteľov.

Napriek rodiacej sa technológii blockchain CBR uviedla, že rovnaké regulačné pravidlá týkajúce sa vydávania a obehu tradičných finančných nástrojov by sa mali vzťahovať aj na digitálne aktíva.

CBR uviedla, že regulácia by sa v krátkodobom horizonte mala zamerať na ochranu práv investorov, posilnenie pravidiel pre prijatie digitálneho aktíva do obehu, zabezpečenie akreditácie emitenta a zabezpečenie toho, aby emitent poskytol investorom všetky relevantné informácie.

V správe centrálnej banky na Telegrame, pôvodne napísanej v ruštine, sa uvádza, že hoci bol vytvorený právny rámec pre digitálne aktíva, na ich ďalší rozvoj je potrebná lepšia regulácia:

“Rusko vytvorilo potrebný právny rámec na vydávanie a obeh digitálnych aktív. Trh je však zatiaľ v počiatočnej fáze svojho rozvoja a je mnohokrát horší ako trh tradičných finančných nástrojov. Jeho ďalší rozvoj si vyžaduje lepšiu reguláciu.”

Pokiaľ ide o reguláciu inteligentných kontraktov, centrálna banka uznala, že legislatívny rámec už platí. Navrhuje však, aby sa inteligentné kontrakty vytvorené v Rusku pred ich nasadením nezávisle kontrolovali.

CBR sa pozitívne vyjadrila aj k potenciálu tokenizovaných aktív mimo reťazca. Banka však poznamenala, že bude potrebné zaviesť legislatívu, ktorá zabezpečí “právne spojenie” medzi držiteľom tokenu a samotným tokenom.

Správa prichádza v čase, keď ruské ministerstvo financií nedávno, 22. septembra, schválilo používanie kryptomien ako spôsobu cezhraničných platieb ruskými obyvateľmi.

V 33-stranovej správe CBR sa však nespomína zvýšenie sankcií, ktoré boli uvalené na Rusko, a ich ochromujúci vplyv na jeho hospodárstvo – a nehovorí sa v nej ani o rusko-ukrajinskej vojne, ktorá v súčasnosti prebieha na Ukrajine.

Spomína však samostatnú správu, na ktorej pracuje a ktorá sa zameriava na novú digitálnu menu ruskej centrálnej banky (CBDC) – digitálny rubeľ -, ktorej pilotné zavedenie sa očakáva začiatkom roka 2023.

V auguste 2022 CBR uviedla, že v roku 2024 plánuje zaviesť digitálny rubeľ do všetkých ruských bánk.

 

 

 

 

 

 

https://cointelegraph.com/